Yükseköğretim Kurulu tarafından yükseköğretime çeşitlilik getiren “Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” dâhilinde belirlenen “Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri” 26 Eylül 2017 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilmiştir. Bu proje kapsamında Araştırma Üniversitesi olarak ilan edilen Üniversitemizin performansı, Yükseköğretim Kurulu bünyesinde oluşturulan İzleme ve Değerlendirme Komisyonca belirlenen kriterler çerçevesinde takip edilmektedir.

Üniversitemiz Senatosu tarafından 05.10.2017 tarihli toplantısında ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerinde yeni program açılması, kapatılması; programların müfredatının oluşturulması ve mevcut programların güncellenmesine ilişkin usul ve esasları kapsayan ‘Program Açma, Kapatma, Müfredat Oluşturma ve Güncelleme Yönergesi’ kabul edilmiş; 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı sonundan itibaren tüm programların müfredatının güncellenmesine ilişkin süreç başlatılmış ve programların büyük kısmı bu süreci tamamlamıştır.

Üniversitemiz hedeflerine ulaşılabilmesi amacıyla Üniversitemiz programlarının dünyaya açılan yüzü olarak nitelendirilebilecek Bilgi Paketi altyapısı, mevcut mevzuata uygun biçimde yenilenmiştir.

Bilgi Paketi’ndeki 'Ders Tanımlama Formu'nun, Senato tarafından kabul edilen müfredata uygun ve onaylanan formla aynı içerikte olacak şekilde doldurulması gerekmektedir.